26.2.2023

V ZÁLOŽCE "ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA" NALEZNETE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE, KTERÉ ZAZNĚLY NA 3. VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ.

 

21.2.2023

Petice za zrušení výpovědi z nájmu prostor Diakonie Praha

V prosinci minulého roku vypověděla Rada MČ bez udání důvodu nájemní smlouvu Diakonii Praha. Diakonie se tedy musí vystěhovat z prostor zrekonstruovaného obecního domu Ke Kinu 7, které jí byly před rekonstrukcí přislíbeny. Pokud Vás zajímá více a chcete Diakonii podpořit, přečtete si prosím tuto petici. Pokud s jejím zněním souhlasíte, budeme vděčni za Váš podpis. Petici můžete podepsat v úředních hodinách na úřadě MČ, kde bude k podpisu uložena minimálně do 7.3.2023 A nebo si můžete podpisový arch stáhnout a vytisknout  a na jeho předání se domluvit s členkou petičního výboru paní Lydií Veselou (tel.: 725 553 195). Děkujeme za Vaši podporu! Petice ke stažení zde.

NEPŘEHLÉDNĚTE

VÝPOVĚĎ NÁJEMNÍ SMLOUVY DIAKONIE - ZÁVÁŽNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ VYPLYNULY ZE ZASEDÁNÍ ZMČ DNE 7.2.2023 A 20.2.2023

JAKÝ BYL DŮVOD PRO VÝPOVĚĎ NÁJEMNÍ SMLOUVY?

V zápise z jednání Rady MČ ze dne 30.11.2022 je jako důvod výpovědi uvedeno “Důvodem ukončení nájemní smlouvy je dle předkladatelky výše nájmu, kterou Diakonie ČCE platí MČ Praha 8 - Ďáblice a je nepřiměřeně nízká (...)”. Na opakované dotazy veřejnosti, zda tedy vedení MČ požadovalo od Diakonie navýšení nájmu a jak samotná jednání o výši nájmu probíhala, nebyla ze strany paní 1. místostarostky poskytnuta žádná odpověď.

A jak chápat slova 1. místostarostky, že zástupkyně Diakonie vlastně ani neprojevily zájem pokračovat ve svém působení v Ďáblicích?

Přitom ředitelka Diakonie paní Chmelová na zasedání zastupitelstva dne 7.2. uvedla, že (...) výpověď nebyla zdůvodněná tím, že by byl příliš nízký nájem a žádná jednání s námi v tomto smyslu vedeny nebyly (...) Každopádně za sebe mohu potvrdit, že v případě pokud přesto by chtěla vaše obec přistoupit k nějakému rozumnému navýšení nájmu, tak zde mohu veřejně deklarovat, že určitě bysme na to přistoupili (...)

Proč vedení MČ nenabídlo Diakonii jednání o výši nájmu, když Diakonie byla ochotná tato jednání vést a na rozumné navýšení nájmu přistoupit? Co tedy bylo skutečným důvodem výpovědi nájemní smlouvy? 

JAKÁ BUDE DOSTUPNOST PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO OBČANY ĎÁBLIC, AŽ DIAKONIE V ĎÁBLICÍCH SKONČÍ?

Vedení MČ v současné době  nemá žádný konkrétní plán jak zajistit pečovatelskou službu pro občany Ďáblic, až v Ďáblicích Diakonie skončí. Jediné, co jsme se dozvěděli, je,  že chce nově nabízet sociální služby “diverzifikovaně a rozvrstveně” (?). Článek vedení MČ otištěný v Ďáblickém zpravodaji (leden-únor 2023, s.6) je naprosto mimo realitu. Více zde

Jak může vedení MČ vypovědět pečovatelskou službu Diakonie, aniž by za ni mělo v okamžiku ukončení činnosti Diakonie v Ďáblicích náhradu?

JAK OBEC VYUŽIJE PROSTORY, AŽ JE DIAKONIE UVOLNÍ?

Vedení MČ nebylo schopno prezentovat konkrétní představu o tom, jak uvolněné prostory využije. 

Proč tedy vedení MČ vypovědělo nájemní smlouvu takto urgentně? Nemělo nejprve představit veřejnosti svůj nový záměr s danými prostory a vyslechnout si její názor? Jak se to slučuje s volebním slibem "transparentního úřadu, kdy nám slibovali, že budou maximálně otevření, aby všichni občané věděli, o čem se v Ďáblicích za jejich peníze rozhoduje"? (z volebního programu “Ďáblice spolu”)

Otázek padlo mnoho, bohužel ze strany vedení MČ nepřišla ani jedna odpověďVe schváleném kompromisním usnesení k tomuto bodu dostalo vedení MČ za úkol připravit strategii pro zajištění pečovatelských služeb pro občany Ďáblicích. Do poloviny května 2023! Pak možná budeme vědět více.

Doporučujeme poslechnout si audiozáznamy z obou jednání, které naleznete na webových stránkách obce (Samospráva - Zastupitelstvo MČ - Veřejná zasedání).

 

30.1.2023

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelé hnutí Živé Ďáblice podali k rukám pana starosty Tumpacha žádost o svoláni mimořádného zasedání našeho zastupitelstva k veřejnému projednání následujících bodů:

• Zajištění kontinuálně poskytovaných sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic – 30 let práce neziskové organizace Diakonie ČCE Praha v Ďáblicích

• Skládka Ďáblice – nečinnost MČ Praha – Ďáblice ve věci soudního sporu vůči žalobci FCC ČR (provozovatel skládky)

• Určení vlastníka a správce multifunkčního vodního díla - Mratínský potok – nečinnost MČ Praha – Ďáblice

• Informace radních a zastupitelů

Současně s touto žádostí bylo současné vedení městské části požádáno, aby nečinilo žádné kroky ohledně vypovídání nájemní smlouvy střediska Diakonie ČCE v Ďáblicích.  

Dle dnešní informace bylo zasedání svoláno na úterý 7.2.2023 dopoledne od 9:00 hod!

V navrženém programu není ani jeden z výše uvedených bodů...

 

26.9.2022

Vážení naši voliči, milí příznivci!

Chceme Vám všem poděkovat za Vaše hlasy a Vaši důvěru během letošních komunálních voleb zde v Ďáblicích!

První místo a 7 získaných křesel však ještě neznamená většinu v ďáblickém zastupitelstvu. To si uvědomujeme s plnou odpovědností.

Povolební jednání budou zahájena v tomto týdnu a o jejich výsledcích budeme informovat.

Tým Živé Ďáblice