Naši kandidáti pro volební období 2022 - 2026

1 Ing. Miloš Růžička

 

1. Ing. Miloš RŮŽIČKA

59 let (59 let v Ďáblicích, otec dvou dcer).

 • Starosta.
 • Člen poradních výborů hlavního města Prahy: pro zdravotnictví (předseda), pro sport (místopředseda), bydlení, dříve územního rozvoje.
 • Zástupce městské části ve Svazu městských částí hl. města Prahy a Svazu místních samospráv ČR.
 • Organizátor veřejných debat na společenská a ekologická témata (hluk, odpady, doprava, „hovory o Praze“, strava ve školách a školkách) a pomocník mnoha dětských bojovek a dalších společenských akcí.

 

2 Ing. Jan Hrdlička

 

2. Ing. Jan HRDLIČKA

58 let (16 let v Ďáblicích, otec dcery a syna).

 • Místostarosta.
 • Projektový manažer, 20 let praxe v nadnárodní společnosti.
 • Stavební inženýr v oboru konstrukce a dopravní stavby. Trenér mládeže v baseballu.
 • Před nástupem do funkce místostarosty řídil výstavbu chodníků kolem hvězdárny, byl koordinátorem stavby obecního domu s radnicí, sledoval přestavbu školy a 4 roky byl členem Finančního výboru zastupitelstva.

 

3 MUDr. Petr CHMÁTAL Ph.D., MBA

 

3. MUDr. Petr CHMÁTAL, Ph.D., MBA

62 let (16 let v Ďáblicích, otec dcery a syna).

 • Ředitel Ústavu letecké medicíny Praha.
 • Lékař, chirurg se statusem válečného veterána, vrcholový manažer ve zdravotnictví, externí pedagog lékařské fakulty (2.LFUK).
 • Člen Finančního výboru Zastupitelstva.
 • Poradce platný pro svůj všeobecný přehled a praxi – zvláště v oblasti ekonomiky veřejnoprávních organizací.

 

4 Mgr. Jiří KŘÍŽ

 

4. Mgr. Jiří KŘÍŽ

53 let (20 let v Ďáblicích, otec dcery a syna).

 • Advokát, dříve podnikový právník.
 • Díky 30-ti letům praxe a práce pro banky i obce je nám velmi platným poradcem v celé právní a organizační problematice samosprávy a státní správy.
 • Člen Zastupitelstva MČ, předseda Kontrolního výboru zastupitelstva, dříve předseda Komise pro projednávání přestupků spáchaných na území Ďáblic.

 

5 Ing. Ludvík Tesař, Ph.D.

 

5. Ing. Ludvík TESAŘ, Ph.D.

51 let (13 let v Ďáblicích, otec syna).

 • Vývojář, softwarový specialista v bankovnictví, dříve vědecký pracovník mezinárodních týmů v Praze, Dublinu a Tokiu.
 • Ďáblický aktivní „pejskař“, elektro-kutil a cestovatel.
 • Člen Rady a Zastupitelstva MČ , člen Finančního výboru zastupitelstva.

 

6 Michal KLÍMEK

 

6. Michal KLÍMEK

30 let (30 let v Ďáblicích).

 • Certifikovaný automobilový servisní poradce a technik.
 • Ďáblický patriot a člen SK Ďáblice, spoluorganizátor oslav 100 let ďáblického sportovního klubu, dětských dnů a v časech mrazů pečovatel o kluziště.
 • Přeje si nové místo pro bruslení.I z jeho aktivity došlo k dalšímu nákupu pozemků pro nová sportoviště
 • Člen zastupitelstva MČ, člen Kontrolního výboru zastupitelstva, předseda Komise pro sport.

 

7 Ing. Jaromír Zapletal

 

7. Ing. Jaromír ZAPLETAL

68 let (22 let v Ďáblicích, otec dcery a syna).

 • V důchodu, dříve jednatel mezinárodní společnosti v oboru petrochemie.
 • Jsme rádi, že se můžeme v době energetické krize opřít o jeho zkušenosti.
 • Člen Ďáblických ochotníků, spoluorganizátor mnoha našich tradičních společenských akcí a oslav.
 • V týmech organizátorů je velmi potřebný a přitom mnohým z nás zůstává neznámým, protože ho většinou potkáváme v nějaké masce nebo dokonalém převleku.

 

8 Ing. Eliška Šárová

 

8. Ing. Eliška ŠÁROVÁ

25 let (21 let v Ďáblicích).

 • Krajinářská architektka, absolventka Fakulty architektury ČVUT.
 • Již od studií pracuje v renomovaném krajinářském ateliéru.
 • Svůj čas věnuje také přípravě návrhů rozvoje krajiny, ochrany životního prostředí a zlepšování veřejného prostoru v Ďáblicích.
 • Díky ní jsme se mohli na jaře radovat z rozkvetlých krokusů, narcisů a ladoněk před radnicí.

 

9 Ing. David Tomanec

 

9. Ing. David TOMANEC

47 let (16 let v Ďáblicích, otec 3 dcer).

 • Ředitel realizace staveb, člen představenstva developerské společnosti.
 • Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby a člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků.
 • Bezpečný vjezd záchranných složek, kvalitní komunikace a jejich odvodnění v lokalitě Blata jsou z velké části jeho zásluhou.
 • Střídavě byl člen Komisí pro výstavbu a investice a poradcem v letech 2006 až 2022.

 

10 Ing. JIŘÍ FIDRANSKÝ, CSc.

 

10. Ing. Jiří FIDRANSKÝ, CSc.

66 let (10 let v Ďáblicích, otec dcery).

 • V důchodu, bývalý generální ředitel mezinárodní akciové společnosti zaměřené na letectví.
 • Specialista leteckých materiálů, mj. vedoucí vývoje bojového letounu podle standardů NATO.
 • Poradce Rady MČ - např. hlavní vyjednavač smluv k výstavbě a finanční účasti MČ v projektu družstevního bytového domu.
 • Člen Finančního výboru zastupitelstva, platný pro svůj všeobecný rozhled a znalost přípravy a financování velkých investičních projektů.

 

11 MUDr. Zuzana ADAMOVÁ

 

11. MUDr. Zuzana ADAMOVÁ

64 let (13 let v Ďáblicích, matka dvou dcer).

 • Ambulantní gynekoložka, porodník, obětavá lékařka i člověk.
 • Je nám velmi všímavým a naslouchajícím sousedem se silným zájmem o přírodu, člověka a jejich vzájemné vztahy.
 • Trefně a napřímo pojmenovává problémy a komentuje naší práci – děkujeme.

 

12 Markéta Stránská

 

12. Markéta STRÁNSKÁ

53 let (15 let v Ďáblicích, matka dcery a syna).

 • Produkční, pracovnice ministerstva dopravy se specializací na agendu mezinárodních plavebních průkazů.
 • Členka Zastupitelstva MČ a Rady MČ (2014 – 18). Členka Komise pro sport.
 • Také díky ní jste si mohli užít řadu dětských a společenských akcí.

 

Vladimír Sailer

 

13. Vladimír SAILER

62 let (33 let v Ďáblicích, otec dcery).

 • Umělecký kovář. Zdroj nevyčerpatelné dobré nálady a pozitivní energie.
 • Radíme se s ním při mnohých realizacích, zvláště ve venkovním prostoru.
 • Barokní mříže ďáblické kaple, vstupní brána hřbitova, park u KC Vlna (růžové loubí, brána u školky, branka u lékárny s klikou v podobě ptáčka): to je jeho práce pro radost nás všech.

 

14 Mgr. Simona Dvořáková

 

14. Mgr. Simona DVOŘÁKOVÁ

45 let (18 let v Ďáblicích, matka dvou synů).

 • Překladatelka, učitelka, vyhledávaná lektorka a organizátorka.
 • Zakladatelka Mateřského centra Ďáblice o.s. (děti do 3 let), Miniškolky Ďáblice
 • Předsedkyně kulturní , školské později i sociální komise.
 • Díky ní máme již mnoho let Masopust, Pálení čarodějnic, Zažít Ďáblice Jinak, Advent, Jarní dětské bojovky, převzala organizaci vítání občánků, výlety seniorů a mnoho dalšího.
 • Členka Rady a Zastupitelstva MČ.

 

15 Ing. Tomáš Dvořák

 

15. Ing. Tomáš DVOŘÁK

59 let (58 let v Ďáblicích, otec dvou dcer).

 • Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, pozemní stavby
 • 37 let se věnuje projektování a posledních 22 let i dozorům staveb v soukromém sektoru, pro stát, města i obce.
 • V rámci Integrovaného záchranného systému se podílí na řešení havarijních situací staveb v Praze a Středočeském kraji
 • Člen Rady a Zastupitelstva MČ.
 • Předseda komise pro skládku Ďáblice, poradce pro skládkování a monitoring spodních vod.