4. zasedání ZMČ 20.2.2023

Připravujeme pro vás nejdůležitější skutečnosti, které ze 4. zasedání ZMČ vyplynuly.

Zájem veřejnosti byl na ďáblické poměry nevídaný.

Foto Pavel Veselý Foto Pavel Veselý Foto Pavel Veselý

Foto Pavel Veselý