3. zasedání ZMČ 7.2.2023 v 9:00

MAXIMÁLNÍ OTEVŘENOST V PRAXI

“Vy občané opustíte sál a my ho uzavřeme”

Těmito slovy nás občany chtěla tajemnice úřadu vyprovodit ze sálu, když konstatovala, že 3. veřejné zasedání ZMČ není usnášeníschopné.

Vedení MČ toto zasedání svolalo v termínu jarních prázdnin a na 9:00 hod. (!) I když se všichni opoziční zastupitelé (a někteří přijeli až z dovolené) a značný počet občanů na zasedání dostavili, z koaličních zastupitelů nedorazil nikdo! A to nám slibovali, že se s námi budou pravidelně vídat a přibližovat nám činnost zastupitelstva (z volebního programu “Ďáblice spolu”). Nemluvě o tom, že nevyvěšením pozvánky s programem na obecní vývěsky porušili čl. 2 bod 6 Jednacího řádu ZMČ (!).

K tomuto ještě dovětek starosty Tumpacha ze 4. veřejného zasedání: Když byl dotázán, jak je možné, že celé vedení MČ mělo 7.2. dovolenou, tak nás ujistil, že: „(...) vždycky je někdo v docházkové či dojezdové vzdálenosti a na telefonu, kdo je připraven v urgentním nezbytném případě se rychle na radnici dostavit (...).“ Škoda, že to v úterý 7.2. nikdo z nich nestihl. Zasedání zastupitelstva, které sami na tento termín svolali, zřejmě nepovažovali za dostatečně nezbytný případ. Přitom na zasedání měly být projednány tři pro obec a občany velmi důležité body: výpověď nájemní smlouvy Diakonii, soudní spor ohledně skládky Ďáblice a problematika Mratínského potoka.

Nakonec se i přes značné úsilí tajemnice úřadu debatu ukončit a vyklidit sál podařilo občanům i opozičním zastupitelům vyjádřit na mikrofon svůj nesouhlas s výpovědí nájemní smlouvy Diakonii. Nejzásadnější bylo v této souvislosti bezpochyby vystoupení ředitelky Diakonie paní Chmelové, která na zasedání veřejně prohlásila, že výpověď nájemní smlouvy neobsahuje žádný důvod, že s Diakonií žádná jednání ohledně výše nájmu vedena nebyla a že Diakonie je ochotna na rozumné navýšení nájmu přistoupit.

Doporučujeme poslechnout si audiozáznamy z obou jednání, které naleznete na webových stránkách obce (Samospráva - Zastupitelstvo MČ - Veřejná zasedání).

Foto Jan Hrdlička Foto Jan Hrdlička Foto Jan Hrdlička

Foto Jan Hrdlička