9.9.2023

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU NA ODVOLÁNÍ RADY MČ

Dne 6.9.2023 předložili zastupitelé Živých Ďáblic na 7. veřejném zasedání zastupitelstva MČ svůj protinávrh programu, který obsahoval mimo jiné návrh na odvolání Rady MČ. Důvody pro odvolání naleznete zde.

Starosta Martin Tumpach ignoroval vůli sedmi zastupitelů a nedovolil o tomto protinávrhu programu hlasovat.

 

17.4.2023

Přečtěte si OFICIÁLNÍ ODPOVĚĎ NA "PETICI ZA ZRUŠENÍ VÝPOVĚDI Z NÁJMU PROSTOR DIAKONIE PRAHA", kterou starosta Tumpach předal paní Lydii Veselé.

Ke stažení zde.

 

21.2.2023

PETICE ZA ZRUŠENÍ VÝPOVĚDI Z NÁJMU PROSTOR DIAKONIE PRAHA

V prosinci minulého roku vypověděla Rada MČ bez udání důvodu nájemní smlouvu Diakonii Praha. Diakonie se tedy musí vystěhovat z prostor zrekonstruovaného obecního domu Ke Kinu 7, které jí byly před rekonstrukcí přislíbeny. Pokud Vás zajímá více a chcete Diakonii podpořit, přečtete si prosím tuto petici. Pokud s jejím zněním souhlasíte, budeme vděčni za Váš podpis. Petici můžete podepsat v úředních hodinách na úřadě MČ, kde bude k podpisu uložena minimálně do 7.3.2023 A nebo si můžete podpisový arch stáhnout a vytisknout  a na jeho předání se domluvit s členkou petičního výboru paní Lydií Veselou (tel.: 725 553 195). Děkujeme za Vaši podporu! Petice ke stažení zde.

 

VÝPOVĚĎ NÁJEMNÍ SMLOUVY DIAKONIE - ZÁVÁŽNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ VYPLYNULY ZE ZASEDÁNÍ ZMČ DNE 7.2.2023 A 20.2.2023

JAKÝ BYL DŮVOD PRO VÝPOVĚĎ NÁJEMNÍ SMLOUVY?

V zápise z jednání Rady MČ ze dne 30.11.2022 je jako důvod výpovědi uvedeno “Důvodem ukončení nájemní smlouvy je dle předkladatelky výše nájmu, kterou Diakonie ČCE platí MČ Praha 8 - Ďáblice a je nepřiměřeně nízká (...)”. Na opakované dotazy veřejnosti, zda tedy vedení MČ požadovalo od Diakonie navýšení nájmu a jak samotná jednání o výši nájmu probíhala, nebyla ze strany paní 1. místostarostky poskytnuta žádná odpověď.

A jak chápat slova 1. místostarostky, že zástupkyně Diakonie vlastně ani neprojevily zájem pokračovat ve svém působení v Ďáblicích?

Přitom ředitelka Diakonie paní Chmelová na zasedání zastupitelstva dne 7.2. uvedla, že (...) výpověď nebyla zdůvodněná tím, že by byl příliš nízký nájem a žádná jednání s námi v tomto smyslu vedeny nebyly (...) Každopádně za sebe mohu potvrdit, že v případě pokud přesto by chtěla vaše obec přistoupit k nějakému rozumnému navýšení nájmu, tak zde mohu veřejně deklarovat, že určitě bysme na to přistoupili (...)

Proč vedení MČ nenabídlo Diakonii jednání o výši nájmu, když Diakonie byla ochotná tato jednání vést a na rozumné navýšení nájmu přistoupit? Co tedy bylo skutečným důvodem výpovědi nájemní smlouvy? 

JAKÁ BUDE DOSTUPNOST PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO OBČANY ĎÁBLIC, AŽ DIAKONIE V ĎÁBLICÍCH SKONČÍ?

Vedení MČ v současné době  nemá žádný konkrétní plán jak zajistit pečovatelskou službu pro občany Ďáblic, až v Ďáblicích Diakonie skončí. Jediné, co jsme se dozvěděli, je,  že chce nově nabízet sociální služby “diverzifikovaně a rozvrstveně” (?). Článek vedení MČ otištěný v Ďáblickém zpravodaji (leden-únor 2023, s.6) je naprosto mimo realitu. Více zde

Jak může vedení MČ vypovědět pečovatelskou službu Diakonie, aniž by za ni mělo v okamžiku ukončení činnosti Diakonie v Ďáblicích náhradu?

JAK OBEC VYUŽIJE PROSTORY, AŽ JE DIAKONIE UVOLNÍ?

Vedení MČ nebylo schopno prezentovat konkrétní představu o tom, jak uvolněné prostory využije. 

Proč tedy vedení MČ vypovědělo nájemní smlouvu takto urgentně? Nemělo nejprve představit veřejnosti svůj nový záměr s danými prostory a vyslechnout si její názor? Jak se to slučuje s volebním slibem "transparentního úřadu, kdy nám slibovali, že budou maximálně otevření, aby všichni občané věděli, o čem se v Ďáblicích za jejich peníze rozhoduje"? (z volebního programu “Ďáblice spolu”)

Otázek padlo mnoho, bohužel ze strany vedení MČ nepřišla ani jedna odpověďVe schváleném kompromisním usnesení k tomuto bodu dostalo vedení MČ za úkol připravit strategii pro zajištění pečovatelských služeb pro občany Ďáblic. Do poloviny května 2023! Pak možná budeme vědět více.

Doporučujeme poslechnout si audiozáznamy z obou jednání, které naleznete na webových stránkách obce (Samospráva - Zastupitelstvo MČ - Veřejná zasedání).

 

30.1.2023

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelé hnutí Živé Ďáblice podali k rukám pana starosty Tumpacha žádost o svoláni mimořádného zasedání našeho zastupitelstva k veřejnému projednání následujících bodů:

• Zajištění kontinuálně poskytovaných sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic – 30 let práce neziskové organizace Diakonie ČCE Praha v Ďáblicích

• Skládka Ďáblice – nečinnost MČ Praha – Ďáblice ve věci soudního sporu vůči žalobci FCC ČR (provozovatel skládky)

• Určení vlastníka a správce multifunkčního vodního díla - Mratínský potok – nečinnost MČ Praha – Ďáblice

• Informace radních a zastupitelů

Současně s touto žádostí bylo současné vedení městské části požádáno, aby nečinilo žádné kroky ohledně vypovídání nájemní smlouvy střediska Diakonie ČCE v Ďáblicích.  

Dle dnešní informace bylo zasedání svoláno na úterý 7.2.2023 dopoledne od 9:00 hod!

V navrženém programu není ani jeden z výše uvedených bodů...

 

26.9.2022

Vážení naši voliči, milí příznivci!

Chceme Vám všem poděkovat za Vaše hlasy a Vaši důvěru během letošních komunálních voleb zde v Ďáblicích!

První místo a 7 získaných křesel však ještě neznamená většinu v ďáblickém zastupitelstvu. To si uvědomujeme s plnou odpovědností.

Povolební jednání budou zahájena v tomto týdnu a o jejich výsledcích budeme informovat.

Tým Živé Ďáblice